Wet normalisering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

bedragen x € 1

Den Bieman

Functiegegevens 

Gemeentesecretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01/01 - 31/12

Deelfactor in fte

1,0

Gewezen topfunctionaris?

nee

(Fictieve) dienstverband?

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

111.635,05

Beloning betaalbaar op termijn

  16.682,56

Subtotaal

128.317,61

Individueeel toepasselijke bezoldigingsmaximum

181.000,00

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

Totale bezoldiging 

128.317,61

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016

01/01 - 31/12

Deelfactor 2016 in fte

1,0

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

106.709,12

Beloning betaalbaar op termijn

  14.373,00

Totale bezoldiging 2016

121.082,12

bedragen x € 1

Van Zanen

Functiegegevens 

Raadsgriffier

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01/01 - 31/12

Deelfactor in fte

1,0

Gewezen topfunctionaris?

nee

(Fictieve) dienstverband?

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

  84.774,29

Beloning betaalbaar op termijn

  12.618,36

Subtotaal

  97.392,65

Individueeel toepasselijke bezoldigingsmaximum

181.000,00

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

Totale bezoldiging 

  97.392,65

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016

01/01 - 31/12

Deelfactor 2016 in fte

0,88

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

  70.023,94

Beloning betaalbaar op termijn

    9.249,15

Totale bezoldiging 2016

  79.273,09