Colofon

Fotografie:
Arie van Bennekom
Ad Jekel
Paul van der Klei
Jaco Schinkel
Peter van Wieringen
Joop Hoofd
Pieter Ward